top of page

Adatvédelmi irányelvek

Bevezető
A videkiszallasok.com online platformjának üzemeltetője a Bogár-Németh Éva ev. (továbbiakban: Üzemeltető) kiemelten fontosnak tartja az adatvédelmi szabályok betartását. Ezen dokumentumban bemutatjuk az Üzemeltető adatvédelmi intézkedéseit és az adatgyűjtés folyamatait.

Az adatvédelmi nyilatkozatban:

Üzemeltető: az online platform üzemeltetője és szolgáltatója

Megrendelő: az online platformon hirdetést igénybe vevő személy vagy szervezet

Látogató: az online platformot böngésző felhasználó, regisztráció és megrendelés nélkül

Felhasználó: minden Megrendelő és Látogató

Az adatok kezelése kizárólag az Üzemeltető felelőssége.

Elérhetőségi adatok:

Jogi név: Bogár-Németh Éva
Székhely: 8380 Hévíz, Árpád utca 10. 2 a
E-mail: vidékisszállás@gmail.com
Postacím: 8380 Hévíz, Árpád utca 10. 2 a

Az Adatvédelmi irányelvek 37. cikk (1) bekezdése alapján az Üzemeltető nem nevez ki adatvédelmi tisztviselőt.

  1. Személyes adatok kezelése 

A személyes adatok bármilyen információt jelentenek, ami egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez (Érintetthez) köthető; azonosítható olyan személy, aki közvetetten vagy közvetlenül, ideértve például a nevet, az azonosító számokat, helymeghatározási adatokat, online azonosítókat, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságra vonatkozó információkat.

A videkiszallasok.com oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalapok megfelelő feltüntetésével:

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ebbe a kategóriába tartoznak azok az üzenetek, amelyeket a weboldalon, e-mailben, közösségi média üzenetben vagy bármilyen más kommunikációs módon küldesz nekünk, vagy amelyeket a Látogatók küldenek a Megrendelőknek az oldalunkon keresztül.

Ezeket az adatokat azért kezeljük és tároljuk, hogy teljesítsük a megrendeléseket, elősegítsük a Látogatók által igényelt szolgáltatásokat, valamint hogy jogi követelések esetén biztosítsunk döntési alapot.

Ezen feldolgozás jogalapjai az Érintettek hozzájárulása, valamint az adatkezelés elengedhetetlenül szükséges a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítéséhez. Az Érintett kifejezetten hozzájárul az általa megadott adatok kezeléséhez, amikor üzenetet küld a Szolgáltatónak.

Rendelési információk

Ide tartoznak minden olyan adat, ami a szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos, beleértve a megrendelő nevét, számlázási címét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a hirdetett szolgáltatás részleteit és az azt bemutató képeket.

Ezen adatokat a sikeres megrendelés teljesítése és a megfelelő dokumentáció megőrzése érdekében kezeljük.

Az adatok tárolásának jogalapja a megrendelővel létrejött szerződés teljesítése.

Felhasználói adatok

Ebbe a kategóriába tartoznak azok az adatok, amelyek az oldal használata során keletkeznek, biztosítva ezzel az oldal technikai működését, biztonságát, valamint az Érintettek tevékenységének nyomon követését a releváns tartalmak megjelenítése érdekében.

Ezeknek az adatoknak a feldolgozása az Érintettek egyértelmű érdeklődése alapján történik, valamint az oldal használatával történő hozzájárulásukkal, amely lehetővé teszi az adatok biztonságos tárolását és az oldal hatékony működését.

Technikai adatok

Ide tartoznak az oldal használata során generált adatok, mint az IP cím, bejelentkezési információk, böngészőadatok, látogatási idők és oldalmegtekintések, valamint a készülék adatai.

Ezeket az adatokat elemzésre használjuk, hogy megértsük a felhasználók viselkedését az oldalon, biztosítsuk az oldal biztonságos működését, és értékeljük marketingdöntéseink hatékonyságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az Érintettek egyértelmű érdeklődése alapján történik, valamint az oldal használatával történő hozzájárulásukkal.

Marketing adatok

Ide tartoznak a látogatók preferenciái, amelyek alapján célzott reklámokat és marketing tartalmakat küldünk.

Ezeknek az adatoknak a feldolgozása az Érintettek egyértelmű érdeklődése alapján történik, valamint kifejezett hozzájárulásukkal.

Ezeket az adatokat időnként felhasználjuk célzott hirdetések biztosítására a közösségi médiában és más platformokon, és mérjük ezek hatékonyságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az Érintettek egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk iránt, valamint kifejezett hozzájárulásuk, amely lehetővé teszi számunkra az adatok biztonságos kezelését a megfelelő jogi és biztonsági szabályozásoknak megfelelően, továbbá az üzleti növekedés érdekében.

.

2. Adatgyűjtési módszerek

Személyes adatokat különböző módon gyűjthetünk, például közvetlenül, amikor az Érintettek megadják azokat nekünk, például rendelés leadásakor vagy üzenet küldésekor.

Emellett bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk az oldal használata során, például a sütik és hasonló technológiák segítségével. Ezek azonban csak az Érintettek hozzájárulása után kerülnek aktiválásra.

További részletekért kérjük, tekintse meg Cookie Tájékoztatónkat.

Bizonyos adatokat harmadik felektől is kapunk, például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), reklámhálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner), valamint fizetési szolgáltatóktól, mint a Stripe (EU-n kívüli partner).

 

3. Gyakorlati lépések az adatgyűjtés folyamán

A videkiszallasok.com számára fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azok szükségességéről, jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (SSL, TLS 1.3 Encryption, DDoS Protection, Level 1 PCI Compliance).
Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.
Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.
Emailen keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.
Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, hírlevélküldő szoftver).

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR rendelet) elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

 

4. Hírlevél feliratkozás és Marketing kommunikáció 

A videkiszallasok.com működése során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaink felé, és a felhasználók kifejezett hozzájárulása a hírlevélre történő feliratkozással. Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak tőlünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához.

A hozzájárulás felfüggesztését, megszüntetését és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető az videkiszallasok@gmail.com e-mail címen.

A hírlevélről való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a megrendelések teljesítésére vonatkozóan.

5. A személyes adatokra vonatkozó megjegyzések

Időnként szükségszerű bizonyos személyes adatokat megosztani bizonyos partnereinkkel a normál üzletmenet fenntartása érdekében:

-IT szolgáltatók, és a számítástechnikai rendszereken hibaelhárítást és karbantartást végző szolgáltatók

-Szakértői partnerek, mint ügyvédek, könyvelők, bankárok, biztosítók

-Kormányzati szervek, amik a tevékenységünkről kérnek beszámolást

-Fizetési szolgáltatók, akik biztonságosan kezelik a bankkártyaadatokat


Nemzetközi adattranszferek

A felhasználók adatait időnként az üzletmenet fenntartása érdekében szükségszerű megosztanunk az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül szolgáltató partnerekkel.

Az EGT-n kívüli országok sok esetben nem biztosítanak azonos szintű védelmet az adatoknak, ezért az európai törvények tiltják az adatok kivitelét, a megfelelő feltételek teljesülésének hiányában.

Bármikor, amikor a személyes adatok az EGT-n kívülre kerülnek megtesszük a 4. pontban tárgyalt lépéseken felül az alábbiakat az adatok biztonságos kezelésének érdekében:

-Csak olyan országokba továbbítjuk az adatokat, amiket az Európai Bizottság adatbiztonság szempontjából megfelelőnek tart.

-Csak olyan USA bázisú szolgáltatásokat használunk, amelyek részét képezik az EU-US Privacy Shield elnevezésű adatbiztonsági kezdeményezésnek.

Ha a fentiek nem teljesülnek, a kifejezett hozzájárulását kérjük a felhasználóknak az adattranszfer megtételére. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs ráhatásunk az ő adatvédelmi elveik felett, Szolgáltató felelősségét ezen partnerek adatkezelési elveiért kizárja.

6. Az adatkezelés időtartama

A felhasználók adatait minden esetben csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a Megrendelők számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából a fenti pontban foglaltak szerint, az érintett személyes adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatkezelés céljának megszűnésétől számított 24 hónapig kezeli.

 

7. Az érintettek jogai

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában

7.1) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog).

Ennek körében az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az érintettek számára az adatkezelő megnevezéséről és elérhetőségéről; az adatvédelmi tisztviselő nevéről és elérhetőségéről; a tervezett adatkezelés céljáról; és az érintettet a GDPR alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, illetve egyéb tájékoztatást is nyújt.

7.2) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog).

Az Adatkezelő az érintett kérelmére, tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Az Adatkezelő köteles a helyesbítés, illetve tájékoztatás iránt előterjesztett kérelemnek, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
7.3) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog).

Az Adatkezelő, ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

Adatkezelő mentesül fentiekben meghatározott kötelezettsége alól, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

Ha az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az érintettet, aki részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította

7.4) kérelmére személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (adatkezelés korlátozásához való jog),

Ha

(i) az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

(ii) az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

(iii) az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

(iv) az adatok törlésének lenne helye, de dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az adatkezelői és az adatfeldolgozói nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített adatokat a kezelt adat törlését követő tíz évig,

az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő az alábbiakban meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést:

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

Az (i) pontban meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

7.5) kérelmére személyes adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

– az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
– az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,
– az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
– az adatkezelésre jogszabályban vagy jelen Nyilatkozatban meghatározott időtartam eltelt.

Az érintett kérheti az általa megadott személyes adatok törlését.

Az Adatkezelő törölheti az érintett által megadott személyes adatokat, ha az érintett ezt kéri, vagy ha az Adatkezelő a honlap szolgáltatásainak elérését, igénybe vételét súlyos jogszabálysértés vagy a honlap használatára vonatkozó egyéb szabályzat megsértése miatt megtiltja.

Adatkezelő által automatikusan gyűjtött személyes adatok vonatkozásában a naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum huszonnégy hónapig kerülnek tárolásra az Adatkezelő szerverén.

Az érintett személyes adatait szankciószerűen vagy inaktivitás esetén az Adatkezelő jogosult törölni.

Adatkezelő az érintett személyes adatait akkor is törli, ha azok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszűnésével a jogszabályban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli az érintettnek a szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

Az Adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, így különösen

– az érintett részére nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, és
– az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő a fentiekben meghatározott jogok érvényesülésével kapcsolatban meghatározott feladatait ingyenesen látja el.

Ha az érintett
– a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a 7.2)-7.5) pontban meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és
– e kérelme alapján az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi,

az Adatkezelő az érintett jogainak az 7.1) és 7.2) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.

Ha megalapozottan feltehető, hogy a 7.2)-7.5) pontokban meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos szolgáltatókkal való együttműködés nélkülözhetetlen az oldal működéséhez (pl: Barion, mint fizetési szolgáltató), így az ő korlátozásuk esetén az oldal szolgáltatásai elérhetetlenné válnak a felhasználó számára.

A videkiszallasok.com kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük használja a fenti kapcsolatfelvételi űrlapot:

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06 1 391 1400,
Fax: 06 1 391 1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

8. Anonimizált adatok és "cookie"-k
A videkiszallasok.cm oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a videkiszallasok.com használata minél inkább felhasználóbarát és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

-a böngészőben a “cookie”-k letiltásával

A videkiszallasok.com -n található további cookie-kkal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie Nyilatkozatunkban.

Kelt: Hévíz, 2020. november 22.

videkiszallasok.com
Bogár-Németh Éva ev.

bottom of page